Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tin tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Sale Engineer – Phòng Marketing - Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng Sale Engineer – Phòng Marketing - Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Sale Engineer – Phòng Marketing - Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ
 và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  
- Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán   - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thành toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư 
– Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 
New

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư – Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư – Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết Kế SBU FAS.01 – Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết Kế SBU FAS.01 – Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý dự án - Phòng Kinh doanh SBU FAS.02  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý dự án - Phòng Kinh doanh SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội – tháng 10/2019. 

Xem thêm