Sản phẩm

Bộ đào tạo về CDMA

Hỗ trợ trực tuyến: http yahoo

Trụ sở: Số 168 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 36857776 - Fax: (+84)24 36857775
KD TB Công nghiệp: Mr Tuân: 0981 199 883
KD TB Dạy nghề: Mr Quỳnh: 0985 118 289

  • Danh sách các bài thí nghiệm

A. Tổng quan về CDMA (IS95A)

B. Bộ thực hành CDMA

1. Bộ truyền CDMA

a. Kênh chuyển tiếp

- Dữ liệu người dùng

- Bộ tạo mã xoắn

- Bộ xen khối

- Mã PN

- Mã Walsh

- Bộ giải điều chế

b. Kênh chuyển tiếp

- Mã PN

- Mã Walsh

2. Bộ nhận CDMA

- Bộ giải mã khối

- Bộ xen khối

- Bộ giải mã xoắn

- Màn hình

C. Cài đặt và lập trình bộ biên dịch

D. Các thí nghiệm với phần sụn

E. Các thí nghiệm tổng quát

  • ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Phát tín hiệu ở 2 dạng 8-bit

NRZ (Ch1, Ch2)

BỘ TẠO MÃ XOẮN (MÃ CHẬP)

Là loại mã có hiệu quả sửa lỗi trong hệ thống CDMA, được sử dụng để mã hóa kênh. Module này mã hóa các tín hiệu lưu trữ với các quy tắc thông thường sử dụng bộ nhớ. Có 2 phương pháp mã hóa là mã hóa bằng tay và mã hóa tự động

BỘ XEN KHỐI / MÃ HÓA KHỐI

Tránh lỗi phát nổ bằng cách phân tán ngẫu nhiên các cột tín hiệu ký hiệu trên trục thời gian

Thông qua Bộ xen khối mà không cần phải gửi tín hiệu ký hiệu liên tục về một dữ liệu cụ thể nào. Module này giúp học sinh hiểu rõ hơn về nguyên tắc tránh lỗi phát nổ.

XUNG CLOCK

Sinh xung CLOCK tiêu chuẩn của các module CDMA

BỘ GIẢI ĐIỀU CHẾ

Thí nghiệm về phương pháp giải điều QPSK được sử dụng trong giải điều kênh ở hệ thống di động

MÃ PN

Thí nghiệm về các đặc điểm của mã PN như Maximum

Length, Balance Property, Run Property, Shift và Add Property, Autocorrelation Property

MÀN HÌNH

Hiển thị thông tin nhận được trên màn hình LED, FND và LCD

BỘ ĐIỀU BIẾN

Thí nghiệm về phương pháp điều biến QPSK được sử dụng trong điều biến kênh ở hệ thống di động.

MÃ WALSH

Sinh mã Walsh Code sử dụng như là tín hiệu chéo trong IS95A CDMA. Theo hướng phía  trước, module này sinh ra mã Walsh 16x16, được sử dụng như mã điều biến chéo trong hướng ngược lại

BỘ GIẢI MÃ KHỐI

Giải điều tín hiệu mã hóa khối (Interleave) khi truyền tải

BỘ GIẢI MÃ XOẮN

Khi nhận tín hiệu, module này giải mã các tín hiệu được mã hóa ở dạng Trellis trong quá trình truyền tải

 

 

 

Sản phẩm cùng danh mục
 
  • Bộ đào tạo về ADSL
  • Bộ đào tạo mạng LAN
  • Bộ đào tạo cơ bản về hệ thống mạng
  • Bộ đào tạo về truyền thông cáp quang
  • Bộ đào tạo về truyền thông tương tự