Sản phẩm

Bộ đào tạo cơ bản về truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến: http yahoo

Trụ sở: Số 168 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 36857776 - Fax: (+84)24 36857775
KD TB Công nghiệp: Mr Tuân: 0981 199 883
KD TB Dạy nghề: Mr Quỳnh: 0985 118 289

  • DANH MỤC CÁC BÀI THÍ NGHIỆM

Các bài thí nghiệm truyền thông tương tự

Thí nghiệm máy tạo dao động RF

Thí nghiệm bộ lọc cấp 2 LPF & HPF

Thí nghiệm bộ điều chế AM

Thí nghiệm bộ tách sóng AM

Thí nghiệm bộ điều chế DSB-SC và SSB

Thí nghiệm bộ tách sóng DSB-SC và SSB

Thí nghiệm bộ điều chế FM

Thí nghiệm bộ tách sóng FM

Bộ tổng hợp tần số và vòng khoá pha PLL

Các bài thí nghiệm truyền thông số

Thí nghiệm biến đổi Analog thành digital

Thí nghiệm biến đổi Digital thành Analog

Thí nghiệm bộ điều chế PWM

Thí nghiệm bộ tách sóng PWM

Thí nghiệm bộ điều chế FSK

Thí nghiệm bộ tách sóng FSK

Mã hoá và giải mã Manchester bộ điều chế và bộ tách sóng CVSD

Bộ điều chế và tách sóng ASK

Bộ điều chế và tách sóng ASK

  • DANH SÁCH CÁC MODULE

Các module truyền thông tương tự

Module tạo dao động / Bộ lọc cấp 2 LPF& HPF

Bộ điều chế và tách sóng AM

Bộ điều chế và tách sóng DSB-SC & SSB

Module điều chế và tách sóng FM

Module tổng hợp tần số PLL

Các module truyền thông kỹ thuật số

Module khuếch đại chuyển đổi A/D, D/A

Module điều chế và tách sóng PWM

Module điều chế và tách sóng FSK

Moduel mã hoá và giải mã Manchester bộ điều chế và bộ tách sóng CVSD

Module điều chế và Bộ tách sóng ASK

Module điều chế PSK/QPSK

Module tách sóng PSK/QPSK

Nguồn  điện và module tổng âm tần

Module nguồn DC cố định

Module nguồn DC điều chỉnh được

Module phát âm tần 1

Module phát âm tần 2

  • THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHI TIẾT

Module tạo dao động / Bộ lọc cấp 2 LPF& HPF

Bộ tạo dao động RF

+ Tần số dao động: 500KHz,10MHz

+ Nguồn điện: +12V

Bộ lọc cấp 2 LPF và HPF

+ Bộ lọc thông thấp độ suy hao - 3dB: 1KHz ~1MKHz

+ Bộ lọc thông cao độ suy hao -3dB: 800Hz, 8KHz

+ Nguồn điện: +12V, -12V

Bộ điều chế và tách sóng AM

Bộ điều chế AM

+ Tín hiệu sóng mang: 100KHz ~ 2MHz

+ Tín hiệu âm tần

+ Nguồn điện: 1KHz ~ 3KHz

Bộ tách sóng AM: +12V,-5V

+ Tín hiệu sóng mang: 100KHz- 2MHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz-3KHz

+ Nguồn điện: +12V,-12V

Bộ điều chế và tách sóng DSB-SC & SSB

Bộ điều chế DSB-5C

+ Tín hiệu sóng mang: 500KHz-1MHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz ~ 2KHz

+ Nguồn điện:  +12V, -5V

Bộ điều chế SSB

+ Tín hiệu sóng mang: 453KHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz ~ 2KHz

+ Nguồn điện: +12V,-5V

Bộ tách sóng DSB-5C

+ Tín hiệu sóng mang: 500KHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz ~ 3KHz

+ Nguồn điện: +12V

Bộ tách sóng SSB

+ Tín hiệu sóng mang: 453KHz

+ Tín hiệu âm tần: 2KHz

+ Nguồn điện: +12V

Module điều chế và tách sóng FM

Bộ điều chế MC 1648

+ Tín hiệu sóng mang: 2MHz ~3MHz

+ Tín hiệu âm tần: 3KHz ~ 8KHz

+ Nguồn điện: +5V

Bộ điều chế LM566

+ Tín hiệu sóng mang: 2KHz ~ 20KHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz ~ 5KHz

+ Nguồn điện:  +5V, -5V

Bộ tách sóng FM-AM

+ Tín hiệu sóng mang: 500KHz- 2MHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz-5KHz

+ Nguồn điện:  +5V, -5V

Module tổng hợp tần số PLL

+ Mức lựa chọn tần số: 1KHz ~ 1.5MHz

+ Tần số tham chiếu: Tinh thể OSC 1KHz hoặc 10KHz

+ Tách sóng pha: IC 4046

+ Biên độ điều chế

+ Khoảng chốt tần số điều chế

Module khuếch đại chuyển đổi A/D, D/A

Module chuyển đổi tương tự - số

+ Độ phân giải: 8 bits  hoặc 256 bước

+ Tần số xung nhịp: 100KHz ~ 800KHz

+ Biên độ điện áp đầu vào: 0 ~ 5V

+ Nguồn điện: +5V

Module chuyển đổi tương số - tương tự

+ Đầu vào kỹ thuật số: 8bits

+ Loại điện áp đầu ra: Single  hoặc  Bipolar

+ Nguồn điện: +12V, -12V

Module điều chế và tách sóng PWM

Bộ điều chế PWM sử dụng LM741PWM

+ Tín hiệu sóng mang: 1.5KHz ~ 2KHz

+ Tín hiệu âm tần: 500Hz

+ Nguồn điện: +12V,-12V

Bộ điều chế PWM sử dụng LM555PWM

+ Tín hiệu sóng mang: 5KHz ~ 10KHz

+ Tín hiệu âm tần: 1KHz

+ Nguồn điện: +12V

Bộ tách sóng PWM

+ Tín hiệu sóng mang: 500Hz ~ 700Hz

+ Tín hiệu điều chế: 5KHz ~ 6KHz

+ Tín hiệu tách sóng: 500Hz ~ 700Hz

+ Nguồn điện: +12V

Module điều chế và tách sóng FSK

Bộ điều chế FSK

+ Tín hiệu "trắng": 1270Hz

+ Tín hiệu "đánh dấu": 1070Hz

+ Điện áp đầu ra: 0-5V

+ Nguồn điện: +12V,-12V

Bộ tách sóng FSK

+ Tín hiệu "trắng": 1270Hz

+ Tín hiệu "đánh dấu": 1070Hz

+ Điện áp đầu ra: 0-5V

+ Nguồn điện: +5V, -5V

Moduel mã hoá và giải mã Manchester bộ điều chế và bộ tách sóng CVSD

Bộ điều chế và Bộ tách sóng CVSD

Mã hoá và giải mã Manchester

+ Mã hoá mã Manchester

+ Giải mã mã Manchester

Module điều chế và Bộ tách sóng ASK

Bộ điều chế ASK

+ Tín hiệu sóng mang: 20KHz ~ 200KHz

+ Tín hiệu điều chế: 1KHz ~ 10KHz

Bộ tách sóng đồng bộ

+ Tín hiệu sóng mang: 20KHz ~ 200KHz

+ Tín hiệu điều chế: 1KHz ~10KHz

Bộ tách sóng không đồng bộ

+ Tín hiệu sóng mang: 20KHz ~ 200KHz

+ Tín hiệu điều chế: 1KHz ~10KHz

Module điều chế  PSK/QPSK

+ Tốc độ dữ liệu bộ điều chế QPSK : 400bps ~ 1000bps

+ Tín hiệu sóng mang: 7kHz

+ Tốc độ dữ liệu: 400bps

Module tách sóng  PSK/QPSK

+ Tín hiệu sóng mang: 7kHz

Module nguồn DC cố định

+ Điện áp đầu ra: +5V, -5V, +12V, -12V

+ Dòng điện đầu ra: +5V/0.3A, +12V/0.3A, -12V/0.3A

+ Kết nối dầu ra: 2 x SPIN DIN Connector

+ Bảo vệ quá tải đầu ra

Module nguồn DC điều chỉnh được

+ Dải điều chỉnh: 0V ~ 15V

+ Điện áp đầu ra: 0.5A

+ Dòng điện đầu ra

+ Bảo vệ quá tải đầu ra

Bộ phát sóng âm tần (1)

+ Tần số: 10Hz ~ 200KHz

+ Dạng sóng đầu ra: Sine, Tam giác, Vuông

+ Trở kháng đầu ra: 500

+ Độ suy giảm đầu ra: 0~20dB

+ Biên độ đầu ra: 10Vp-p

+ Đầu ra TTl

Bộ phát sóng âm tần (2)

+ Tần số: 10Hz ~ 200KHz

+ Dạng sóng đầu ra: Sine, Tam giác, Vuông

+ Trở kháng đầu ra: 50Ω

+ Độ suy giảm đầu ra: 0 ~ 20dB

+ Biên độ đầu ra: 10Vp-p

+ Với đầu vào VCF

 

 

Sản phẩm cùng danh mục
 
  • Bộ đào tạo về CDMA
  • Bộ đào tạo về ADSL
  • Bộ đào tạo mạng LAN
  • Bộ đào tạo cơ bản về hệ thống mạng
  • Bộ đào tạo về truyền thông cáp quang