Sản phẩm

Hệ thống lắp ráp PSU tự động

Hỗ trợ trực tuyến: http yahoo

Trụ sở: Số 168 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (+84)24 36857776 - Fax: (+84)24 36857775
KD TB Công nghiệp: Mr Tuân: 0981 199 883
KD TB Dạy nghề: Mr Quỳnh: 0985 118 289

1.Yêu cầu khách hàng:
          - Thay thế các công đoạn lắp ráp hiện tại là con người bằng máy
          - Cycle time: 5.3 s
          - Đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 
   2. Thiết bị do TPA thiết kế và chế tạo
          - Bản vẽ thiết kế:
 
                                                 
                                     
 
        - Sản phẩm hoàn thiện.
 
    

Sản phẩm cùng danh mục
 
  • Tape Auto Bonding Machines
  • Máy cấp sản phẩm
  • Máy khắc lasez
  • Dây chuyền lắp ráp
  • Máy kiểm tra bề mặt cáp bằng camera