Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Tuyển dụng Phó phòng Xuất nhập khẩu (HN)
New

Tuyển dụng Phó phòng Xuất nhập khẩu (HN)

CHỨC DANH: PHÓ PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU – PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU - TRỤ SỞ HÀ NỘI

Xem thêm

Tuyển dụng Admin quản trị dữ liệu hệ thống

CHỨC DANH: ADMIN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU HỆ THỐNG – PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - TRỤ SỞ HÀ NỘI Số lượng: 01 người. Địa điểm làm việc: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho (HN)

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho - Phòng Tài chính kế toán- Trụ sở chính Hà Nội- Tháng 11/2019

Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán thanh toán (HN)

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán thanh toán - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ
 và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  
- Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán   - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thành toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Xem thêm